قیمت

تعداد آهنگ


Single

79هزارتومان

هر آهنگ

1

Single

 59 هزارتومان

هر آهنگ

2

EP

49 هزار تومان

هر آهنگ

   ( 3 تا 5 )

Album

39هزار تومان

هر آهنگ

6+

برای مثال ما یک آلبوم که از 4 آهنگ تشکیل شده داریم . از ستون سوم استفاده می کنیم که بازه 3 تا 5 آهنگ را در بر میگیرد و هزینه مسترینگ به صورت تعداد آهنگ ها ( 4 ) ضربدر هزینه ی هر آهنگ (49 هزار تومان) بدست می آید.