بعد از رکورد همه ترک های مورد نیاز ، باید این ترک ها را در قالب یک موسیقی واحد کنار هم قرار دهیم . هدف اصلی در میکس آن است که همه صدا های موجود در آهنگ به خوبی شنیده شوند اگرچه مفهوم میکس خیلی ساده است اما در عمل ، میکس فرایندی بسیار پیچیده و در عین حال هنری و نیازمند تخصص تئوری و عملی بالا برای رسیدن به یک کیفیت قابل قبول با حفظ استانداردهای بین المللی برای موزیک های شما می باشد . پس روشی که یک آهنگ میکس میشود به شدت بر نتیجه نهایی و قضاوت مخاطبین تاثیر دارد ؛ به همین دلیل این مرحله بسیار حائز اهمیت است چرا که هر اثر موسیقایی که خلق می کنید همیشه همراه شماست و در کارنامه ی هنری شما ثبت خواهد شد؛

برای ورود به بخش نحوه سفارش میکس کلیک کنید!

برای اطلاع از هزینه های میکس کلیک کنید!