Galaxy SeriesHip HopRap

Galaxy Series – 1.618


آهنگسازAudio Works Team
مهندس صداAudio Works Team
ضرب100
مدت زمان11 : 3
کلیدG
قیمت90000
ضرباهنگ بدون شناسه صوتی سایت ( Tag ) و با کیفیت اصلی در اختیارخریدار قرار میگیرد.

حق تعویض و یا پس دادن وجود ندارد پس هنگام خرید دقت لازم را داشته باشید.

بعد از خرید ضرباهنگ به صورت خودکار و با فرمت MP3 برای خریدار ارسال می شود و در صورت درخواست ، با فرمت wave یا هر فرمت استاندارد دیگر نبز ارسال خواهد شد

این مجموعه هیچ مسئولیتی در قبال استفاده ی غیر مجاز این اثر نمی پذیرد و صرفا جهت استفاده موسیقای در اختیار خریدار قرار میگیرد ، هر گونه مسئولیتی برعهده ی خریدار میباشد